κλειδιά ανύψωσης ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ, από χάλυβα υψηλής αντοχής No 12 (5/8)

Κωδικός προϊόντος: 080290112 Κατηγορία:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ελάχιστος συντελεστής ασφαλείας: 6
• θερμική κατεργασία: σκλήρυνση και επαναφορά
• κωδικός ιχνηλασιμότητας σε πείρο και κορμό
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 
• χημική ανάλυση
• μεταλλογραφική ανάλυση
• δοκιμή εφελκυσμού
• τεστ κόπωσης (min. 20,000 κύκλοι)
• δοκιμή με φορτίο (2 x WLL)
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
• Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2
• Πιστοποιητικό επιθεώρησης UNI EN10204 τύπου 3.1
• CE Δήλωση Συμμόρφωσης

Διαστάσεις:

  • D-16mm
  • A-13mm

Μέγιστο βάρος:

  • 2000Kg
  Ask a Question
Scroll to Top