εντατήρες με μάτι και γάντζο, γαλβανισμένοι Μ14 (9/16)

Κωδικός προϊόντος: 080060114 Κατηγορία:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• συντελεστής ασφαλείας: 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
• χημική ανάλυση
• δοκιμή εφελκυσμού
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
• Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2
• CE Δήλωση Συμμόρφωσης

14,00

Scroll to Top